top of page

אדם טבע ודין

'אדם טבע ודין' הוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, הם פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

- פיתוח שפה גרפית, עיצוב עזרים שיווקיים לדפוס ולאינטרנט -

חזרה לפרוייקטים
bottom of page