עוד

אדם טבע ודין

icon11.png

'אדם טבע ודין' הוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, הם פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

- פיתוח שפה גרפית, עיצוב עזרים שיווקיים לדפוס ולאינטרנט -

icon11.png

אביגיל:  0522-754182  abigail.fin@gmail.com

אני אשמח 
להכיר ולייעץ, 
לשתף פעולה ולעבוד יחד