top of page

הדרך הכי קצרה ויעילה לספר סיפור או להציג נתונים מורכבים היא הפיכתם לגרפיקה שמכילה מידע. שימוש נכון באייקונים, פונטים, שפה, קו וצבע יעזרו למסרים לעבור בקלות לצד השני

אינפוגרפיקה

bottom of page