top of page

הלוגו הוא הצורה המתומצתת ביותר של המיתוג. חשוב לזכור שמאחורי הלוגו מתקיימים ערכים, מסרים וסיפור מותג שלם. בתהליך של בניית לוגו נעבור קודם בשלב האפיון והחקירה, אשר יאפשרו לתרגם ולפתח את כלל המיתוג לשפה ויזואלית, עיצוב לוגו ואלמנטים גרפיים שונים

מיתוג, בניית קונספט
עיצוב לוגו ושפה גרפית

bottom of page